Науково-методична проблема школи

«Реалізація особистісно-зорієнтованої системи навчання з метою формування творчої особистості  учня.

 

Оволодіння і впровадження нових технологій навчання і виховання»