План роботи бібліотеки Калитянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Структура плану:

 

1.  Аналіз роботи бібліотеки за 2017-2018н.р.

2.  Основні напрямки роботи бібліотеки у 2018-2019 н.р.

3.  Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій.

4.  Організація інформаційного обслуговування учасників навчального процесу.

5.  Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги.

6.  Виховання інформаційної культури школярів.

7.  Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

8.  Інформаційно - бібліографічна робота.

9.  Формування довідково-бібліографічного апарату.

10. Самоосвітня діяльність бібліотекаря

11 Реклама бібліотеки

    12. Організація та проведення масових заходів

 

 

 

 

Основні напрямки роботи

бібліотеки на 2018-2019н.р.

 

1.    Реалізація державної політики в галузі загальної освіти, розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу.

2.    Виховання в учнів культури та шанобливого ставлення до книги, як головного джерела знань. 

3.    Виховання в учнів інформаційної культури, вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом.

 

4.    Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних працівників, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій.

 

5.    Сприяння різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів та вчителів, формування навичок свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел,  систематизації та оцінки інформації.

 

6.    Задоволення потреб учнів, пов’язаних з розвитком інтересу до свідомого вибору професії.

 

7.    Використання інноваційних технологій та методів проектної діяльності у роботі бібліотеки. Оновлення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки.

 

8.    Залучення спонсорських коштів до комплектування та обладнання бібліотеки.

 

 При складанні плану враховані такі документи:

vЗакон України  «Про освіту»

vЗакон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»

vПоложення про бібліотеку середнього загально-освітнього закладу

vКонцепція «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді

 

 

Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій.

 

         

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Ведення сумарного та інвентарного обліку  літератури, що надійшла до книжкового фонду бібліотеки. Її технічне опрацювання.

При надходженні

2

Бібліографічний опис книг та журналів.

Протягом року

3

Проводити систематичне упорядкування фонду, нових надходжень, періодики

Протягом року

4

Провести акцію «Подаруй бібліотеці книгу!»

Вересень -жовтень

5

Оновлення електронної бази даних підручників та продовження створення бази даних книжкового фонду бібліотеки

Протягом року

6

Ведення зошита заміни втрачених документів книжкового фонду.

Протягом року.

7

Оформлення передплати на періодичні видання

1 раз на півроку

8

Реєстрація та технічне опрацювання періодичних видань

Протягом року.

9

Розстановка книг за бібліотечно-бібліографічною класифікацією.

Постійно

10

Підтримувати веб- сайт шкільної бібліотеки

Протягом року

 

Організація інформаційного обслуговування учасників навчального процесу.

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Своєчасне забезпечення підручниками всіх учасників навчального процесу.

До 1 вересня

3

Організація книжкових виставок нових надходжень, на допомогу вчителю

Протягом року

4

Проведення індивідуальних бесід з користувачами, вивчення інтересів читання.

Протягом року

5

Підбір літератури відповідно запиту читачів з використанням довідкового апарату.

Постійно

6

Робота з боржниками. Співпраця з класними керівниками, батьками.

Постійно

 

 

Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Організувати читацький актив у кожному класі

Вересень

2

Поновити списки учнів для перевірки підручників

Вересень

3

Проводити регулярні рейди перевірки стану підручників

1 раз на семестр

 

4

Результати рейдів висвітлювати на відповідних стендах

1 раз на семестр

5

Проводити засідання гуртка «Книжкові Айболити». Підготувати книжкову виставку відремонтованих робіт.

1 раз на місяць

 

 

 

 

Виховання інформаційної культури школярів.

 

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Проводити індивідуальні бесіди про культуру читання

Постійно

2

Проводити бібліотечні уроки

Згідно плану

3

Розкриття основних функцій шкільної бібліотеки через виступи на батьківських зборах, виховних годинах.

Протягом року

 

 

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

 Проведення бібліотечних уроків

Згідно плану

2

Проведення вікторин з учнями на відповідні теми

До дня бібліотек

3

Оформлення  відповідних стендів стендів

До дня бібліотек і тижня книги

 

 

Інформаційно - бібліографічна робота.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Організація книжкових виставок: тематичних, нових надходжень, до знаменних і памятних дат.

Протягом року

2

Надання бібліографічних довідок

Протягом року

3

Створення бібліографічних списків на відповідну тему

Протягом року

4

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів літератури, періодики, підручників на педрадах, конференціях, семінарах.

Протягом року

5

Підготовка інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій

Протягом року

 

Формування довідково-бібліографічного апарату.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

 Продовження створення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки

Протягом року

2

Паралельно ведення традиційних каталогів картотек

Протягом року

3

Редагування електронної бази даних підручників

1 раз на місяць

4

Редагування традиційних каталогів

1 раз на місяць

 

Самоосвітня діяльність бібліотекаря

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Вивчення професійної літератури

Постійно

2

Участь семінарах громади, районних семінарах, нарадах, методичних обєднаннях

Протягом року

3

Обмін досвідом роботи з іншими бібліотеками громади, району, області.

Протягом року

4

Підвищувати рівень компютерної грамотності

Протягом року

 

                             

 

 

                             Реклама бібліотеки

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Виготовлення та розповсюдження рекламних буклетів

Протягом року

2

Оновлення електронної версії презентації бібліотеки

Протягом року

3

Показ презентації шкільної бібліотеки на педрадах, батьківських зборах, семінарах, конференціях.

Протягом року

4

Організація екскурсій у шкільну бібліотеку дітей –дошкільників та першокласників

Вересень, березень

  

Організаційні заходи бібліотеки

на 2018 – 2019н.р.

 

п/п

Заходи

Дата

Відповідальний

 

Серпень - вересень

 

1.

Вивчити стан забезпечення учнів підручниками

серпень

Бібліотекар

 

2.

Здійснити прийом і технічну обробку нової літератури і підручників.

серпень

вересень

Бібліотекар

 

3.

Провести перереєстрацію читачів на 2018-19н.р.

вересень

Бібліотекар

 

4.

Консультувати читачів під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою.

вересень

Бібліотекар

 

5.

Видати підручники згідно графіка учням школи

Серпень-вересень

Бібліотекар,

Кл.керівники

 

6.

Оформити тематичну поличку до першого уроку: « Від проголошення незалежності до нової України»

серпень

Бібліотекар

 

 

7.

Створити новий актив читачів на 2018-19н.р.

вересень

Бібліотекар

 

8.

Провести аналіз складу підручників і літератури на засідання МО вчителів предметників та класоводів.

серпень-вересень

Завуч НВР

Бібліотекар

 

9.

Оформити книжкову виставку «Увага, новий підручник»

серпень

Бібліотекар

 

10

Організувати гурток «Книжкові Айболити»

вересень

Бібліотекар

 

11

Підготувати тематичну книжкову виставку до дня рятувальника «Вони рятують наше життя»

17 вересеня

Бібліотекар

 

12

Провести літературну гру «Обізнаний, значить врятований» під час виїзного свята до дня рятувальника

 

11 вересня

Бібліотекар, учні 10-11-х класів

 

15

Оформити книжкову виставку до 100 – річчя  з дня народження Василя Сухомлинського, українського  письменника, педагога.

21.09

Бібліотекар

 

16

Оформити книжкову виставку до дня селища «Гордість твоя, Калита!»

Третій тиждень

Бібліотекар

 

17

Підготувати і провести захід присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо)

До 30 вересня

Бібліотекар, кл.керівники, ЗНР, педагог організатор.

 

 

Жовтень

 

1.

Підготувати виставку літератури до Дня учителя

до 05.10.

Бібліотекар

 

2.

Скласти рекомендаційний список літератури „Шляхи формування і розвитку української освіти”.

Перший тиждень

Бібліотекар

 

3

Підготувати і провести  Місячник популяризації бібліотечно-бібліографічних знань присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо)

На протязі місяця

Бібліотекар, кл.керівники, ЗВР, педагог організатор.

 

4

Оформити тематичну виставку до Міжнародного дня боротьби проти насилля «Підліток і закон»

До 4 жовтня

бібліотекар

 

5

Оформити книжкову виставку «Лицарі сонця»

14 жовтня

бібліотекар

 

6

Оформити книжкову виставку до дня народження  Адріана Кащенка – українського письменника (160 років)

1 жовтня

бібліотекар

 

7

Оформити тематичну книжкову виставку «Художники України» та виставку картин  до дня художника

8 жовтня

Бібліотекар

 

8

Оформити книжкову виставку памяті  А.Ф.Луценка.

Третій тиждень

Бібліотекар

 

 

9

Робота гуртка «Книжкові Айболіти»

Третій тиждень

Бібліотекар

 

 

11

Підготувати книжкову виставку присвячену Дню визволення України від фашистських загарбників

28 жовтня

Бібліотекар

 

 

 

Листопад

 

1

Поповнити новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки: ”Символи України”, „У світі прекрасного”, „Ким бути?” та ін.

Протягом

місяця

Бібліотекар

 

2

Оформити книжкову виставку до 120-ти річчя з дня народження Дмитра Бедзика --- українського письменника, драматурга.

1 листопада

Бібліотекар

 

3

Спланувати і провести заходи до дня української писемності – 9 листопада.

Другий тиждень

Бібліотекар, вч.предметники

 

4

Рейд-огляд підручників.

Четвертий тиждень

Бібліотекар

Сектор-навчан.

 

5

Робота гуртка «Книжкові Айболіти»

Третій тиждень

Бібліотекар

 

6

Передплата періодичних видань на 2019 рік.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

7.

Проаналізувати читацькі формуляри учнів 1-4 класів

Протягом місяця

Бібліотекар, кл.керівники

 

8.

Взяти участь у підготовці і проведенні Дня памяті жертв голодомору. Оформити книжкову виставку.

Четвертий тиждень

Бібліотекар

 

9

Скласти рекомендаційний список літератури „Трагедія України – голодомор”.

Четвертий тиждень

Бібліотекар

 

10

Оформити книжкову виставку до дня народження  Дмитра Прилюка – українського письменника. (100 років)

8.11

бібліотекар

 

11

Оформити книжкову виставку до дня народження  Сельми Лагерлеф – шведської письменниці. (160 років)

17.11

бібліотекар

 

12

Оформити книжкову виставку до дня народження  І.С.Нечуя-Левицького – українського письменника. (180 років)

25.11

бібліотекар

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

1.

Підібрати літературу і провести бесіди „Жити в світі, в якому є ВІЛ”

До 1 грудня

Бібліотекар, соціальний педагог

 

4.

Оформити книжкову виставку „Ось де, люди, наша слава, слава України” (до дня захисника Вітчизни)

До 6 грудня

Бібліотекар

 

6

Оформити книжкову виставку до 125 –річчя Миколи Хвильового– українського письменника

13 грудня

Бібліотекар

 

8

Оформити дайджест до 200 –річчя Джеймса Джоуля – англійського  фізика

24 грудня

Бібліотекар

 

10

Проредагувати електронну базу данних «Підручниковий фонд».

До 27 грудня

Бібліотекар

 

11

Підібрати літературу до свята Святого Миколая

Третій тиждень

Бібліотекар

 

12

Оформити книжкову виставку до 50 –річчя Івана Андрусяка – українського письменника

28 грудня

Бібліотекар, актив читачів

 

13

Оформлення робочої документації, подання звітів.

До 30 грудня

Бібліотекар

 

 

14

Підібрати літературу і провести бесіди „Як зустрічають Новий рік в різних країнах”

Четвертий тиждень

Бібліотекар

 

 

Січень

 

1.

Оформити стенди: „Як ми зберігаємо підручники”, „Книга дякує”, „Книга скаржиться” за результатами рейду перевірки стану підручників

Перший тиждень

Бібліотекар

 

іотекар,

актив бібліотеки

2.

Оформити книжкову виставку «Радуйся, земле»

Перший

тиждень

Бібліотекар

 

3.

Систематично поповнювати краєзнавчий каталог

Протягом

року

Бібліотекар

 

4.

Подання інформаційного звіту про одержану навчальну літературу протягом 2016р.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

5.

Оформити тематичну виставку присвячену дню соборності України

22 січня

Бібліотекар

 

6.

100-річчя лицарського подвигу юних українців 29.01.1918 р. „Герої КРУТ”. Підібрати літературу і оформити книжкову виставку

Четвертий тиждень

Бібліотекар

 

 

                                                                               

 

 

Лютий

 

1

Оформити книжкову виставку до 190-ти річчя з дня народження Жюля Верна – французького письменника-фантаста..

8 лютого

Бібліотекар

 

2.

Оформити книжково-журнальну виставку «Афганістан болить в моїй душі»

До 15 лютого

Бібліотекар

 

3

Підготувати виставку-фоторепортаж до дня Героїв Небесної Сотні

20-22 лютого

Бібліотекар

 

4.

Оформити тематичну полицю до Міжнародного дня рідної мови – 21 лютого, для учнів 1-4 кл. „Рідна мова – Всесвіту основа”

 

Другий тиждень

Бібліотекар

 

5.

Проаналізувати читацькі формуляри 5-9 кл.

Протягом місяця

Бібліотекар,

кл.керівники

 

 

 

 

Березень

 

 

 

6 березня

Бібліотекар

 

1.

Оформити тематичну виставку «Видатні  жінки епохи»

До 8.03.

Бібліотекар

 

2.

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом)

Третій тиждень

Бібліотекар, Класовод 4-А

 

3.

Оформити книжкову виставку до дня театру «Весь світ – театр, і люди в ньому актори»

До 27 березня

Бібліотекар

 

4.

Скласти список рекомендованої літератури „Скільки світу, стільки й сміху”

До 1 квітня

Бібліотекар

 

 

 

Квітень

 

1

Підготувати і провести виховний захід до 100-річчя Олеся Гончара – українського письменника та громадського діяча

3 квітня

Бібліотекар, педагог-організатор

 

2.

Оформити книжкові виставки: „Скоро державна атестація”, „Для вас випускники”

Другий тиждень

Бібліотекар

 

3.

Оформити тематичну полицю „Загляньмо в очі природі” присвячену дню Матері-Землі

До 22 квітня

Бібліотекар

 

4.

Скласти список рекомендованої літератури « Скласти список рекомендованої літератури « Надії зеленого дому» (на екологічну тематику)

Третій тиждень

Бібліотекар

 

5.

Доповнити папку „Чорнобиль – біль наш довічний” і оформити книжкову виставку.

До 26 квітня

Бібліотекар

 

6.

Передплата періодичних видань на ІІ півріччя 2016р.

Четвертий тиждень

Бібліотекар, директор школи

 

 

Травень

 

1.

Оформити книжкову виставку «Ніщо не забуте – ніхто не забутий» присвячену Дню Перемоги

Перший тиждень

Бібліотекар

 

2.

Підготувати список рекомендаційної літератури для дітей 1-4 класів «Діти війни»

Перший тиждень

Бібліотекар

 

3.

Підвести підсумки огляду-конкурсу за рік „Живи, книго!”і оновити результати на відповідних стендах.

Третій тиждень

Бібліотекар

актив бібліотеки

 

4.

Оформити книжкову виставку «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» присвячену Дню Матері.

До 13 травня

Бібліотекар

 

 

Червень

 

1.

Прийом підручників (згідно плану)

 

Бібліотекар

 

2.

Планування роботи на 2019-2020н.р.

Протягом місяця

Бібліотекар

 

3.

Провести інвентаризацію навчальної літератури

Перший тиждень

Бібліотекар, комісія

 

4.

Робота з боржниками

Протягом місяця

Бібліотекар

 

5.

Поповнювати  електронну базу данних «Книжковий фонд»

Протягом року

Бібліотекар